DKNOG General Meeting 2018

Europe/Copenhagen
ADA (PROSA - Cph)

ADA

PROSA - Cph

Vester Farimagsgade 37A 1606 København V Denmark
Description

As dictated by our bylaws, we have to hold one general meeting (GM) once a year. (DKNOG GM's is held yearly to decide formal things concerning the DKNOG union)

The rest of this page will feature information primarily in Danish.

Velkommen til DKNOG Generalforsamling 2018. Som dikteret i vedtægternes §4 skal generalforsamlingen afholdes mellem 1. maj og 1. juni.

Den foreløbe dagsorden er som følger:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af regnskab og resultat for DKNOG8
 4. Fremlæggelse af budget 2018-2019
 5. Indkomne forslag
 6. Fastsættelse af forretningsorden for DKNOG9
 7. Eventuelt

Da bestyrelsen vælges for en toårig periode, er ingen af bestyrelsens medlemmer på valg.

Tilmelding sker igennem denne indico-side.

Der er pt. ingen indkomne forslag, men siden her vil løbende blive opdateret.

Bestyrelsen består pt. af følgende personer:

 • Lasse Jarlskov, Formand
 • Allan Eising, Næstformand
 • Christian Johannesen, Kasserer
 • Mikkel Mondrup-Kristensen, Sekretær
 • Gustaf Hyllested Serve, Medlem
 • Jan Gronemann, 1. suppleant
 • Christoffer Hansen, 2. suppleant
Registration
Participants
Contact
There are minutes attached to this event. Show them.
  • 5:00 PM 7:00 PM
   DKNOG Generalforsamling 2h