Board Meeting October 2019

Europe/Copenhagen
  • 1
   Møde

   • Bestyrelsens konstituering
   o Formand, Lasse
   o Næstformand, Allan
   o Kasserer, Marie
   o Sekretær, Mikkel
   o Medlem, Christian
   o 1. Suppleant, Jan
   o 2. Suppleant, Gustaf
   o 3. Suppleant, Christoffer

   • Opdatering af hjemmesiden (ikke eventsiderne) – primært med bestyrelsens navne og generalforsamlingsreferatet.
   • Adgang til bankkontoen.
   • Adgang til den gamle bankkonto

   • DKNOG10 – ”bestyrelsens udstikker rammerne”
   o Størrelse; Park Inn er maks. 220, men det kan være svært at finde større.
   o Special events i forbindelse med vores 10 års jubilæum.
   o Associated events
   • Event-koordinator
   o Scope of Work
   o Budget-ramme

   • AOB

   Til stede:

   • Lasse Jarlskov

   • Allan Eising

   • Marie Skouenborg

    

    

   1. Opdatering af hjemmeside

   Vores hjemmeside er ikke blevet opdateret siden 2017. Lasse foreslår at det er sekretæren, der har hovedansvaret.

   Allan er enig, men tilføjer at det ikke er kritisk, at det netop sekretæren, som har bolden, så længe én person har det. 

    

   2. Bankkonto

   Vi skal have udarbejdet et officielt underskrevet referat fra generalforsamlingen som viser hvem der blev valgt ind. Dette kan gives til banken, så Marie kan få adgang. Lasse har kontakt til banken.

   Allan mener at det er dirigentens underskrift, der skal på, og det var Mikkel.

   Lasse vil forsøge at få kontakt til Nordea og få hævet pengene fra den gamle konto.

    

    

   3. DKNOG 10

   Lasse foreslår at Allan er den officielle projektleder for DKNOG10.

   Vedtaget.

    

    

    

    

    

   3.1 Hotel

   Lasse vil gerne have os til at vælge rammerne for venue.

   Allan vil gerne have at vi lægger os fast på et deltagerantal fra starten. Så undgår vi no-shows, og det gør også at planlægningen bliver simplere.

   Vi vedtager at, vi melder ud fra start, at der maks. er 200 pladser.

    

   Vi har mulighed for at booke ParkInn i dag. Vi kan booke dem i dag, og aflyse ind til 90 dage før.

    

   Allan mener at det er bedst at vi står for konferencehotellet. Lasse vil gerne tage sig af hotel-delen, men ikke social.

    

   Allan nævner at han ikke ønsker at vi benytter billetto i år. 

    

    

    

   3.2 Social

   Marie nævner en hangar-hal, Lasse nævner langeliniepavilionen som et muligt social-sted.

    

    

    

   3.3 Event-planner

   Allan nævner Anna Kochs som eventplanner.

   Skal vi bruge hende til venue hunt? - Vi står selv for konference-venue, hun kan evt. hjælpe med social.

    

   Grafik

   Hjemmeside

   SoMe

   Kontakt til venues, speakers og sponsors.

   Logistik

   Små-indkøb (roll-ups, t-shirts etc.)

    

    

   3.4 Budget

   Budget-tallene findes på bestyrelsens interne referat

    

    

    

    

   Meeting adjourned kl. 14.03