DKNOG General Meeting 2022

Europe/Copenhagen
Lasse Jarlskov (DKNOG)
Description

DKNOG General Meeting 2022

In accordance with the DKNOG bylaws, the DKNOG association hereby calls for its annual General Meeting at the 31st of May.

The meeting will happen virtually.

To register for the meeting, you must have an account on this site. Please create one before signing up.

Contact
  • 7:00 PM 8:30 PM
   General Meeting 2022 1h 30m

   Agenda:

   1. Welcome
   2. Election of meeting leader and secretary
   3. Report from the board
   4. Financial reports
   5. Election of board members
   6. Presentation of next year’s budget
   7. Incoming proposals
   8. Rules of procedure for DKNOG13
   9. Working groups in DKNOG
   10. AOB

   1. Velkommen

   Lasse siger velkommen.

   2. Valg af mødeleder og referent

   Allan Eising er valgt som referent, Mikkel Mondrup Kristensen er mødeleder.

   3. Rapport fra bestyrelsen

   Lasse fremlægger rapport for DKNOG10 og DKNOG12.

   4. Financial reports

   Lasse fremlægger regnskabet.

   Spørgsmål fra salen: Har vi dobbelt-indtægt i næste regnskabsår? Ja, det har vi.

   Der var spørgsmå angående vores egenkapital, og der er fortsat penge hos Prosa, som ikke er tilgængelig. Det skal der arbejdes på.

   5. Valg til bestyrelse

   Følgende er valgt til den nye bestyrelse:

   • Lasse Jarlskov
   • Allan Eising
   • Mikkel Mondrup Kristensen
   • Brian Jeggesen
   • Christian Johannesen

   Suppleanter: Jan Gronemann, Gustaf Hyllested Servé

   6. Præsentation af næste års budget

   Lasse præsenterer næste års budget.

   Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

   7. Indkomne forslag

   Det er vurderet at det ikke er muligt i henhold til vedtægterne at vedtage nogen af disse ændringer, men der åbnes for debat om forslagene.

   8. DKNOG13

   Lasse præsenterer tankerne for DKNOG13, foreløbigt planlagt til 9-10. marts 2023.

   Der åbnes for debat om location.

   Lasse spørger til generalforsamlingens holdning til om prisen kan stige for konferencen. Der er bred enighed om dette.

   Der er også bred enighed om at det er en god ide at have en event manager ansat.

   9. Arbejdsgrupper til DKNOG

   Lasse præsenterer sine forslag til arbejdsgrupper.

   Arbejdsgruppe angående vedtægter

   Lasse Leegaard vil gerne deltage i arbejdet.

   Targetted community outreach

   Benjamin Blangstrup foreslår aftaler med relevante uddannelsessteder om at kunne hænge information op, og vil derudover gerne hjælpe med venue scouting og/eller program committee.

   Thomas Kjær vil også gerne hjælpe med at kontakte skoler

   Venue scouting

   Christian og Gustaf viser interesse

   Maling liste

   Chriztoffer spørger til intentionen af mailing-liste punktet, om det ønskes en mere generel diskussionsliste 

   Kommunikation

   Der stilles forslag om mere sociale tiltag, så som pop-up events, eksempelvis på Roskilde, Bornhack, etc.

   Andet

   Der bør bruges mere tid på at vedligeholde DKNOGs infrastruktur, servere, osv.

   Listen over aktiviteter er foreslået som generel aktivitetsliste for bestyrelsen.

   10. Eventuelt

   Der stilles spørgsmål om hvornår referatet bliver tilgængeligt. Det præciseres at referatet er tilgængeligt umiddelbart efter selve generalforsamlingen, men den formelle underskrift skal sættes af (tiltrædende) formand + dirigent. Dette vil være på agendaen ved første bestyrelsesmøde.

   Der stilles forslag om alternativ dato for DKNOG13 i maj. Det er der umiddelbart ikke interesse for, men kan vurderes for DKNOG14.

   Der stilles spørgsmål om eventuelle konsekvenser ved at udskyde en fremtidig konference, ved eksempelvis en lignende global situation. Det kan blive dyrt, opklarer Lasse Jarlskov, hvis vi har skrevet under på aftaler og ikke kan opnå indtægt.

   Det ønskes at listen over arbejdsgrupper sendes ud på mailing listen.

   Det ønskes et nyt design for vores merchandise som efterhånden er blevet lidt kedelig.

   Der stilles forslag om at bruge penge på opdateret grafisk identitet, nyt logo, osv.

   Mødet hæves kl. 20:53